Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)


KOMUNIKAT: Szanowni Czytelnicy, prosimy o zapoznanie się ze zmianami godzin pracy Centrum w czasie ferii świątecznych.

Godziny otwarcia CINiBA od 2 do 7 kwietnia 2015

Welcome to the open library

We are active from Monday to Saturday in hours from 8:00 to 20:00. Using our resources on the spot doesn't require holding a library card.

We are inviting...

Akcja „Wolna książka – bookcrossing na UŚ”

Akcja „Wolna książka – bookcrossing na UŚ”Od 23 marca do 30 kwietnia, w CINiBA, a także na wszystkich wydziałach UŚ, w jednostkach organizacyjnych i Studenckiej Strefie Aktywności odbywa się zbiórka książek, które w maju zostaną przekazane do „Wolnych wypożyczalni” w klubach i kawiarniach na terenie Katowic oraz na charytatywny Wiosenny Kiermasz Książek w CINiBA. Zapraszamy.

Więcej o akcji

Konferencja „Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym”

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ oraz Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową, pt. "Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka", która odbędzie się w dwóch ośrodkach akademickich: Kraków, 9 października 2015 i Katowice, 23 października 2015. Wydarzenie to jest nawiązaniem do idei zapoczątkowanej podczas Międzynarodowej Konferencji "Rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego", inaugurującej działalność CINiBA.

Więcej o konferencji "Kultura informacyjna..."

Podpisanie umowy i konferencja „Od edukacji szkolnej do zatrudnienia. Kształcenie w języku francuskim”

We wtorek 31 marca 2015 r. od godziny 10.00 do 15.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać będzie się konferencja pt. „Od edukacji szkolnej do zatrudnienia. Kształcenie w języku francuskim”. Tematyka spotkania dotyczyć będzie ułatwienia młodym osobom posługującym się językiem francuskim dostępu do zatrudnienia w firmach i urzędach, współpracy Instytutu Francuskiego w Polsce z polskimi władzami oświatowymi oraz perspektyw zwiększenia atrakcyjności nauczania w języku francuskim, od edukacji szkolnej aż do zatrudnienia.

Więcej o Konferencji

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.