Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej

Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej: wejście do bazWolny dostęp, zasięg chronologiczny : od 1945 r.

Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej: wejście do bazy

Baza zawiera wykazy materiałów do biogramów i bibliografii osobowych Polaków, także tych mniej znanych, żyjących w wiekach XX i XXI. Dotyczy Polaków urodzonych od lat 70-tych XIX w. oraz wielu urodzonych wcześniej - takich, dla których opublikowano biogram, nekrolog lub bibliografię podmiotową czy przedmiotową. Uzupełniana jest na bieżąco. Składa się z rekordów dotyczących 38.000 osób (stan na 20.11.2013).

Zakresem czasowym baza obejmuje publikacje, jakie ukazały się od r. 1945 r. Źródła, z których zebrane są dane do informacji o poszczególnych osobach to przede wszystkim:

  • „Przewodnik Bibliograficzny” - od R. 1: 1944/1947 na bieżąco
  • „Bibliografia Zawartości Czasopism” - od R. 1: 1947 do R. 58: 2004
  • „Artykuły z czasopism polskich” - baza Biblioteki Narodowej (aktualizacja raz w roku)
  • „Artykuły z gazet i tygodników” - baza Biblioteki Narodowej (aktualizacja raz w roku)
  • „Polska Bibliografia Literacka” - lata 1944/45 - 1989
  • „Pamiętnik Literacki” (Londyn) - od R. 1: 1976 - R. 18: 1993
  • Noty Biograficzne Polskiej Agencji Prasowej. T. 1: A-Ł, T. 2: M-Z

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.