Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Elektronický katalog SU i EU

Elektronický katalog SU i EU - vstup

Elektronický katalog Slezské univerzity a Univerzity Ekonomické tvoří základní zdroj informací o fondu obou vysokých škol. Obsahuje opisy více než 800 tisíc knih, časopisů, filmů a dalších dokumentů všech vědeckých disciplín.

V případě knih, které se nacházejí ve volném přístupu, elektonický katalog uvádí pouze lokalizaci egzempláře, funkce vypůjčování není aktivní. Tyto knihy si musíme vyhledat samostatně přímo na regálech.

Katalog obsahuje rovněž knižní fondy specialistických knihoven EU a SU, kromě Teologické Knihovny a Knihovny Britské.

Neváhejte použít vyhledávač, který současně prohledávat katalog, databáze, elektronické časopisy služby a Google Scholar.


Chybí v katalogu hledaný materiál?:

Navrhněte knihu pro nákup

Zkontrolujte, zda není žádaná pozice dostupná v katalozích polských knihoven

Prohledejte polské digitální knihovny

Pořiďte si materiál z jiné knihovny, seznamte se s pravidly Meziknihovní půjčovny

 

alt


Informace a pomoc

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.