Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Kabiny pro individuální práci

K dispozici čtenářů se v CINiBA nachází 14 kabinek pro individuální práci, které se nacházejí na 1. patře. Je možné je rezervovat na dobu dvou týdnů (i déle, jestliže není více zájemců) a používat je během pracovní doby Centra.

Kabiny obsluhuje Studovna, telefon 032 786 51 51

Pracovní kabiny jsou k dispozici všem čtenářům - s prioritou výzkumných pracovníků a doktorandů, následují studenti Slezské univerzity a EU.

Na výběr máme dva druhy kabinek:

  1. vybavené počítačem, s Internetem a programovým vybavením umožňujícím tvoření vlastních souborů,
  2. s možností zapojení vlastního přenosného počítače k Internetu.

Během rezervace je nutné určit, jaký typ vybíráme, s počítačem jsou přidělovány na základě přednosti.

Podrobná pravidla používání kabin pro individuální práci se nachází zde.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.