Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Kabiny pracy indywidualnej

W CINiB-ie mamy do dyspozycji 14 kabin pracy indywidualnej ulokowanych na 1 poziomie. Można je rezerwować na czas do dwóch tygodni (a nawet dłużej, o ile nie ma innych oczekujących) i korzystać w godzinach pracy Centrum.

Obsługę kabin prowadzi Czytelnia, telefon 032 786 51 51

Z kabin pracy indywidualnej mogą korzystać Czytelnicy posiadający dokument uprawniający do wypożyczania zbiorów lub kartę gościa, wydaną przez Wypożyczalnię. Pierwszeństwo przysługuje pracownikom naukowym i doktorantom, a w następnej kolejności studentom UŚ i UE.

Do wyboru są dwa typy kabin:
1.    wyposażone w komputer, z dostępem do Internetu i oprogramowaniem dla tworzenia własnych dokumentów,
2.    z możliwością podłączenia do Internetu własnego komputera przenośnego.

Przy rezerwacji należy określić jaki typ kabiny wybieramy; te z komputerem przydzielane są na zasadzie pierwszeństwa.

 

Szczegółowy regulamin korzystania z kabin pracy indywidualnej znajduje się tutaj.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.