Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Počítače a internet

Stanoviště s přístupem k Internetu

Stanoviště s přístupem k Internetu

V CINiBA mají čtenáři přístup do více než 100 počítačových stanovišť s přístupem k Internetu, která jsou rozmístěna na každém patře budovy a také ve studovnách a pracovnách.

Počítačová stanoviště v síti CINiBA jsou nainstalována s cílem zpřístupění informačních zdrojů, které jsou nezbytné pro studium a k provádění vědecko-výzkumných prací a především k používání knihovnických katalogů a databází,vědeckých elektronických časopisů a vědeckých internetových servisů, jež jsou přístupné pomocí sítě v rámci SU a EU.

Nosiče, které si vyžadují spuštění programového vybavení v Mediatéce.

Bezdrátová síť

Uživatelé, kteří mají vlastní počítačové vybavení, mohou používat bezdrátový Internet. Přístup do sítě je možný:

  • neautorizovaný (bez možnosti používat databáze a předplacené servisy SU a EU);
  • autorizovaný pod podmínkou kontroly věrohodnosti, čili vepsání loginu a hesla (autorizace umožňuje práci v chráněné univerzitní síti – týka se zaměstnanců a studentů SU a EU. Informace o konfiguraci sítě pro zaměstanance a studenty SU.)
  • autorizovaný pod podmínkou získání přechodného přístupu (heslo a login jsou přístupné v Informacích v přízemí – týka se zbývajících čtenářů). Instrukce používání wi-fi.

Zaměstnanci CINiBA nemají povinost konfigurovat přenosné počítače uživatelů s cílem získání přístupu k Internetu.

Zapojování vlastního zařízení do elektrických zásuvek

Elektrické zásuvky

Elektrické zásuvky se nacházejí:

  • na prvním patře budovy Centra u stolků vedle výtahů, 8 prvních a posledních počítačových stanovišť podél regálů, vedle prvních a posledních počítačových stanovišť podél regálů,  vedle stolků v poslední řadě regálů a na stanovištích určených pro skupinovou práci (ze strany budovy  WNS);
  • v Počítačové pracovně na prvním patře 14 prodlužovaček mezi počítači;
  • na druhém patře budovy Centra při stolcích hned vedle výtahů, vedle 5 prvních a posledních počítačových stanovišť podél regálů, vedle stolků v poslední řadě regálů a také vedle stanovišť určených ke skupinové práci (od strany budovy WNS)

ve Studovně 10 prodlužovaček

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.