Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Komputery i Internet

Stanowiska z dostępem do Internetu

komputery w Centrum

W CINiBA czytelnicy mają dostęp do ponad 100 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu zlokalizowanych na wszystkich poziomach gmachu oraz w czytelniach i pracowniach.

Stanowiska komputerowe w sieci CINiBA są zainstalowane w celu udostępniania źródeł informacji niezbędnych do studiów i prowadzenia prac naukowo-badawczych, a w szczególności do korzystania z katalogów bibliotecznych oraz baz danych, naukowych czasopism elektronicznych i naukowych serwisów internetowych rozpowszechnianych sieciowo w obrębie UŚ i UE.

Płyty wymagające uruchomienia oprogramowania można odtwarzać w Mediatece.

Sieć bezprzewodowa

Użytkownicy posiadający własny sprzęt korzystać mogą z bezprzewodowego Internetu. Możliwy jest dostęp do sieci:

  • autoryzowanej pod warunkiem uzyskania czasowego dostępu (hasło i login dostępne w Informatorium na poziomie 0 - dotyczy pozostałych czytelników).

Pracownicy CINiBA nie konfigurują komputerów przenośnych użytkowników w celu uzyskania dostępu do Internetu.

Podłączanie urządzeń własnych do gniazdek elektrycznych

Oznaczenie gniazdekGniazdka elektryczne znajdują się:

  • na pierwszym poziomie gmachu Centrum przy stolikach zaraz obok wind, przy 8 pierwszych i ostatnich stanowiskach komputerowych wzdłuż regałów, przy stolikach w ostatniej linii regałów oraz stanowiskach do pracy grupowej (od strony gmachu WNS);
  • w Pracowni Komputerowej na pierwszym poziomie 14 przedłużaczy między komputerami;
  • na drugim poziomie gmachu Centrum przy stolikach zaraz obok wind, przy 5 pierwszych i ostatnich stanowiskach komputerowych wzdłuż regałów, przy stolikach w ostatniej linii regałów oraz stanowiskach do pracy grupowej (od strony gmachu WNS)
  • w Czytelni 10 przedłużaczy.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.