Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Wolny dostęp

Czym jest wolny dostęp do książek i czasopism?

Jak rozlokowane są książki w wolnym dostępie?

Plany wolnego dostępu

Oznakowanie książek

Jak pożyczyć książkę w wolnym dostępie czyli Samowypożyczalnia

Indeks przedmiotowy wolnego dostępu

Czym jest wolny dostęp do książek i czasopism?

alt
Znaczna część księgozbioru znajduje się w otwartych strefach i ma charakter ogólnodostępny. Oznacza to, że każdy egzemplarz można swobodnie przejrzeć i dopiero wtedy zdecydować, czy i na ile chce się z niego skorzystać.

W wolnym dostępie czytelnicy sami sięgają po książki na półce, by po zakończeniu korzystania z wybranych egzemplarzy odłożyć je na wyznaczone miejsca (pomarańczowe boksy znajdujące się na regałach) lub wypożyczyć.

Wypożyczanie książek znajdujących się w wolnym dostępie jest samoobsługowe dzięki urządzeniom Samowypożyczalni (ang. Selfcheck) rozmieszczonych na każdej kondygnacji budynku. Książkę można też zanieść na poziom 0 do Wypożyczalni obsługiwanej przez pracowników Centrum. Książek oznaczonych czerwoną kropką nie można wypożyczać, są one przeznaczone do korzystania na miejscu.

W przypadku książek w wolnym dostępie katalog elektroniczny podaje tylko lokalizację egzemplarza, opcja zamawiania nie jest aktywna.

Jak rozlokowane są książki w wolnym dostępie?

Książki w strefach wolnego dostępu są podzielone na 9 szerokich dziedzin wiedzy (każdy oznaczony kolorem) pogrupowanych w 447 działach tematycznych. Rozlokowane są na trzech poziomach gmachu CINiBA. W każdym dziale znajdują się wybrane tytuły czasopism z ostatnich 5 lat. Pozostałe czasopisma można zamówić do Czytelni przez katalog elektroniczny.

Poziom 0

Dział 7 - Sztuka, rozrywki, sport: architektura, grafika, malarstwo, muzyka, fotografia, film, kino, teatr, urbanistyka

Dział 8 - Językoznawstwo, nauka o literaturze, literatura piękna


Dział 9 - Archeologia, prehistoria, geografia, biografie, historia

 

Poziom 1

Dział 0 - Dział ogólny: nauka i wiedza w ogólności, bibliologia, informatyka i technika komputerowa, zarządzanie, bibliografie, katalogi, muzealnictwo

Dział 5 - Matematyka i nauki przyrodnicze: astronomia, astrofizyka, geodezja, fizyka, chemia, geologia i nauki pokrewne, paleontologia, nauki biologiczne

Dział 6 - Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo

 

Poziom 2

Dział 1 - Filozofia i psychologia, logika, etyka, moralność, filozofia praktyczna


Dział 2 - Religia, teologia, religioznawstwo


Dział 3 - Nauki społeczne. Prawo. Administracja. Nauki ekonomiczne

 

W przypadku publikacji w wolnym dostępie katalog elektroniczny podaje tylko lokalizację egzemplarza, opcja zamawiania nie jest aktywna.

Plany wolnego dostępu

Poziom 0

Poziom 1

Poziom 2

Oznakowanie książek

Oznakowanie książek w wolnym dostępie

W celu zapewnienia pełnej samoobsługi czytelnika (od dotarcia do odpowiedniej półki po samodzielne wypożyczenie) zbiory przeznaczone do stref wolnego dostępu zostały odpowiednio oznakowane. Grzbiety książek i czasopism opatrzono naklejkami, z których każda zawiera określoną informację:

  • Cienki, kolorowy pasek oznacza jedną z dziewięciu dziedzin.
  • Zamieszczona pod nim naklejka zawiera sygnaturę wolnego dostępu zawierającą informacje potrzebne do odnalezienia książki na półce: symbol działu, podstawowe dane książki oraz jej numer inwentarzowy.
  • Dokumenty ze strefy wolnego dostępu przeznaczone wyłącznie do korzystania na miejscu w CINiBA są dodatkowo oznaczone czerwonymi kropkami.

Jak wypożyczyć książkę w wolnym dostępie czyli Samowypożyczalnia (ang. Selfcheck)

SamowypożyczalniaNa każdym poziomie gmachu CINiBA znajdują się urządzenia Samowypożyczalni dzięki którym można samodzielnie:

  • wypożyczyć książki znajdujące się w wolnym dostępie,
  • sprawdzić stan konta.

Należy się upewnić czy na grzbiecie tomu nie ma czerwonej kropki  (takich książek nie można wypożyczać) oraz sprawdzić czy karta była aktywowana w Wypożyczalni na poziomie 0. Następnie:

  • włożyć kartę,
  • położyć na pulpicie nie więcej niż 3 książki,
  • wybrać opcję "wypożycz" i sprawdzić czy wszystkie książki zostały zarejestrowane na koncie,
  • wyjąć kartę.

W razie niepowodzenia lub wątpliwości prosimy zwrócić się z prośbą do dyżurującego bibliotekarza.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.